Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Jin Si A được ngân hàng gọi điện báo rằng, chồng cô chi tiêu sinh hoạt quá mức, và đang hiện nợ mọt số tiền khổng lồ, họ yêu cầu Jin Si A phải thanh toán cho ngân hàng ngay. Một lúc không thể nào mà lấy được số tiền lớn như vậy, nên cô đã đi làm người mẫu khảo thân 18+ đẻ trả nợ