Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Tôi có người bạn tên Emi, tôi thì tính nết thiên về chăm sóc gia đình, nhưng bạn thân Emi lại có tính nết trái ngược, cô bạn này mặc dù có chồng, nhưng cô lại đang cặp với một lão già ở trong từ thiện, với cách cư sử thế, tôi cũng không thích được mối quan hệ Emi. Nhưng rồi bạn thân đã rủ tôi đi thiện nguyện, do ở nhà buồn, tôi đã nghe theo, và Emi kể rằng lão hội trưởng làm tình rất giỏi, nên cô bạn thân tôi mới thích, tôi cũng không tin cho lắm, bởi tôi nghĩ mọi thứ Emi cứ làm quá. Nhưng khi lão hội trưởng đụng vào người tôi, lạ kì thay, tôi chỉ muốn được lão già đó đụ tôi.