Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
6.8K
Tôi là Aoi Ichino, đã có chồng, chồng tôi làm giám đốc kinh doanh, tưởng công việc thuận lợi, nào ngờ chông tôi đã giấu tôi, đi vay nặng lãi một lão già, số tiền quá lớn, làm ăn thua lỗ, không thể trả được. Mỗi ngày chồng tôi chán nản, chỉ biết uống rượu giải sầu, tôi đã giấu chồng, đến gặp chủ rượu, xin ông ta thư thả, cho chúng tôi trả dần. Ông ta đã chấp nhận, với điều kiện, cuối tuần, tôi phải đến gặp ông ta. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn trong tình dục, áp bức, tra tấn trên thân xác, và cuối cùng tôi đã phát hiện có thai với ông ta.