Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Vừa kiếm được việc làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi đã làm bán thời gian ở đó, tôi rất mong muốn có công việc để trang trải việc học đại học. Buổi hôm đó, tôi  vẫn làm việc như thường ngày, hễ ai đặt hàng qua app, tôi sẽ mang đồ ăn nhanh đi giao. Có một người đàn ông tên Yoshino đã đặt đồ, chủ cửa hàng nói tôi mang đi. Đến nơi tôi đã giao. Người đàn ông này đã thích tôi, và anh ta đã đến xin việc, quyết tâm theo đuổi tôi, sau những lần quan tâm, chân tình, tôi đã cho anh ta địt tôi.