Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
11.6K
Tay bỏ đống đồ bẩn vào máy giặt, chăm chú thì đứa bạn thân đứng sau, bỏ con cu lòng ngòng, tiến tới sờ mong cô gái, cô gái giật mình hết hồn bị dồn vào trong góc, vì bất ngờ với hành động biến thái đứa bạn, cô sợ chạy vô bếp, nó cứ để lòng ngòng con cu đuổi theo cô. Cuối cùng nó bắt được cô, cô đã chửi nó té tát. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại, khi cô đang tắm, nó cởi hết quần áo, lao vào, và lại đưa con cu ra, cô bất đắc dĩ, lấy tay cô, sóc cặc cho nó