Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
0 50% 2.5K
Quốc gia: Updating
Người anh kế, dù không phải anh ruột, nhưng với sự đối sử tốt với tôi, thì đúng là một người anh hoàn hảo, bất cứ khó khăn gì, tôi gặp phải, chỉ cần gọi anh một cái, là anh sẽ đến và giúp đỡ tôi ngay. Hôm nay, tôi thấy vẻ mặt anh khá buồn, có cảm giác anh đang stress rất nặng, tôi đã đến gần, và nói hãy tâm sự với tôi, nếu có thể làm được điều gì đó để giúp anh trai.