Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
7.5K
Triệu Viên cũng chẳng thiết học hành gì, nên nhà trường dã cảnh báo việc học hành của cậu, nhưng vẫn không thể thay đổi, cô giáo Lưu khi thấy học sinh nhưu vậy, nên đã đến nhà, tìm gặp cha mẹ Triệu Viên để thông báo. Nhưng cha mẹ Triệu Viên không có nhà, cô đã bị cậu học sinh cá biệt này đánh thuocs mê, sau đó mang cô xuống dưới cái hầm của nhà cậu ta, ở đây, cậu ta đã sắm những dụng cụ tình dục, và Triệu Viên đã trói cô giáo lại, treo cô lên, rồi bắt đầu dùng những đồ chươi của anh ta, hành hạ thân xác, cái lồn của cô giáo.