Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Tôi cũng đi xin mấy công ti, và cuối cùng được nhận vào, đây là ngày đàu tiên đi làm nhân viên kế toán, trước đây, tôi mơ ước làm diễn viên AV 18+, nên khi hỏi ước mơ, tôi cũng ghi thật vào đơn xin việc, khiến cho anh trưởng phòng Peter đọc thấy, anh nói vưới tôi tình dục của em thật mạnh, tôi bảo tôi nghiền sex, và anh trưởng phòng liền tiến tới và tấn công tôi liền, toi cũng chiều luôn, vừa sướng, lại công việc về sau sẽ thuận lợi khi có trưởng phòng giúp đỡ.