Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
3.9K
Tôi chơi thân với một nhóm bạn trong lớp, và chúng tôi rủ nhau cùng tổ chức một chuyến đi tới khu du lịch suối nước nóng. Trong chuyến đi cũng có cô nàng rụt rè nhút nhát Itsukaichi Mei, cô nàng này chính là bạn thân của tôi. Trong bữa ăn, chúng tôi chơi trò sai bảo, cho đỡ buồn. Nếu ai thắng trong cuộc cá cược, người đó sẽ có quyền sai khiến trong suốt chuyến đi chơi này. Itsukaichi Mei đã dành chiến thắng, đã bắt tôi ở cùng phòng với cô nàng. Sau đó Itsukaichi Mei đã yêu cầu tôi mát xa, và tắm cho cô. Tôi phải giữ đúng lời hứa thực hiện nhiệm vụ của mình.