Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Tôn giáo luôn hướng con người làm việc thiện, và trong tôn giáo, khi mà đắc đạo, sẽ có được cuộc sống tốt hơn, được lên trời hưởng lạc, nắm bắt được tâm lý, tên họ Lưu đã mang danh nghĩa là một tà giáo, lợi dụng lòng tin các cô gái, nên đã cho các cô gái, phụ nữ gia nhập, nhằm mục đích đồng hóa, sau đó bắt những cô gái này phục vụ tình dục Nhưng có mọt đệ tử, một người đàn ông khi biết được mục đích xấu của gã Lư này, anh ta đã đi mua súng, để lên kế hoạch giết gã giáo phái khốn nạn kia.