Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
Hoàng Phi vốn sống ở triều đại nhà Thanh, thời đó, thì thực dân anh sang xâm chiếm trung quốc, đã mang rất nhiều cổ vật về nước của họ, và đặt trong viện bảo tàng. Trong cuộc sống hiện đại, thì bảo bối đó đã tạo ra sức mạnh, cuốn cô người hầu ở thời nhà Thanh về thế giới hiện đại, cô lang thang ở nước Anh Quốc, muốn tìm đường để quay về Trung Quốc.