Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
2.5K
Tôi về làm dâu, mà sống chung với mẹ chồng, cuộcsông tôi thật khó chịu, mẹ luon chửi tôi, dù tôi đã cố gắng làm đúng, nếu nhà này không giàu, chắc tôi cũng bỏ đi từ lâu rồi. Và tình cờ, bạn tôi đã bày kế, hãy lấy lòng bố chồng, và tôi đã làm theo, cho bố chồng địt tôi, lúc này ông sẽ phải nghe theo lời của tôi, làm theo lệnh của tôi.