Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
4.6K
Tôi chạy 200km để chạy tới nhà bạn thân Jake, nhưng thằng bạn thân khốn nạn, nó đi vắng, mà không báo trước cho tôi , để tôi phải leo cây. Bước vào nhà gặp mỗi đứa em kế, em kế của tôi đang yêu thằng Jake, nó sống chung với bạn thân cũng được một thời gian, nó xuống lấy đồ ăn, và rượu mời tôi, thì khi cúi xuống, mới thấy đứa em kế mặc bộ đồ dây, như những con đĩ, tôi đã trách móc, bảo nó cởi đồ ra cho tôi xem. Và sau đó thì xem xong, tôi địt luôn đứa em gái kế, trong thời gian chờ bạn thân về chơi game.
Quốc gia: Updating