Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
2.5K
Tôi mới ra trường, may mắn xin được vào công ty, công ty này có một thần tượng tôi luôn ngưỡng mộ, là một cấp trên của tôi, tôi biết cấp trên của tôi giỏi, cũng chính cấp trên là người tôi noi gương, và quyết tâm thi vào đại học, và xin vào công ty để làm chung với cấp trên. Lần này khi cơ hội đã đến, tôi và cấp trên đi cu\ông tác, tôi có nhiệm vụ đặt phòng, nên cố tình đặt 1 phòng, để có thể bên cạnh cấp trên. Khi cấp trên đi tắm, tôi đã bỏ hết quần áo, để dùng cơ thể trẻ trung, vào tắm chung bồn tắm với sếp của mình.

Yotsuha Komonato