Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
5.8K
Ly Ly có một cuộc kiện tụng tranh chấp trong công ty, hôm nay đi hầu tòa, luật sư của cô đi theo, đến đêm thì mới xong công việc, nên cô đã dẫn luật sư về nhà mình để ngủ, khi về đến nhà, chồng cô đã đi ngủ. Lúc này Ly Ly bảo cảm ơn luật sư, đẻ cô lấy đồ ăn cho luật sư ăn, nhưng tên luật sư đã tiến gần tới cô, ôm cô rồi nói, anh muốn ăn em được không, rồi khẽ sờ vào bướm xoa xoa, cô bảo nhẹ nhẹ thôi, không chồng em dậy, vậy là cô và tên luật sư đã len lút làm tình ở trong bếp, khi mà chồng cô đang ngủ say.