Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
2.7K
Lão Mã đang toan tính, phải làm sao kiếm tiền trả cho người bạn, đã quá hạn 3 tháng rồi, mà chưa có cách xoay tiền để trả cho ông ta. Số tiền quá lớn, làm ăn thua lỗ nên không có thể trả. Và ông bạn thân đã tìm tới Lão Mã, đề nghị trả tiền cho ông ta. Gay go năn nỉ mãi nhưng bạn thân vẫn không đồng ý. Bắt Lão mã phải trả trong ngày hôm nay. Không có tiền, Lão Mã đã gán con gái mình, cho bạn thân vào phòng chịch con gái.