Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
1.7K
Oshima một người giàu có, đã chơi thân với chồng của Shiromine Miu, thân thiết nên chồng của cô đã mượn tiền để mở một cửa hàng tranh nghệ thuật, vì đó cũng alf tâm huyết của chồng nên cô một mực ủng hộ. Ngày khác, Oshima đã nhờ chồng Miu cho mượn vợ để làm người mẫu, chỉ mượn trong ngày đó, vì cả nể chơi thân, lại cho mượn tiền nên chồng của Miu đã đồng ý cho vợ làm người mẫu, và người tập vẽ đó chính là Oshima và một người bạn khác của ông. Ròi hai người đàn ông đã dùng dây trói Miu và thực hiện ý đồ đồi bại.