Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphim

  • 1
  • 2
3.6K
Tôi biết vợ chồng Mayu Aoyama khá lâu rồi, cũng hay về ăn cơm với vợ chồng. Bởi tôi chơi thân, nen tối đó, chồng nó lại rủ về nhậu nhẹt ăn cơm. Vợ chồng Mayu Aoyama cũng 8 năm chưa có con rồi, đêó biết là chữa chạy gì, mãi đéo có con. Nên con vợ Mayu Aoyama của nó chán nản, giờ mỗi đứa đi kiếm người tình. Hôm đó nhậu nhẹt say, chồng của Mayu Aoyama ngủ, nó đã rủ tôi địt nó, tôi địt luôn, ăn trọn cặp mông của con vợ thằng bạn thân.